Zaključen Sporazum o saradnji


02.07.2014. godine, Zrenjanin

Dana 02.07.2014. godine zaključen je Sporazum o saradnji institucija u sprovođenju zaštite žrtava nasilja u porodici na području grada Zrenjanina.