• Prekršajni sud u Zrenjaninu

  Prekršajni sud u Zrenjaninu

  Prekršajni sud u Zrenjaninu, adresa 23101 Zrenjanin, Žitni trg b.b.
  Prekršajni sud u Zrenjaninu, telefon 023 525-253
  Prekršajni sud u Zrenjaninu, faks 023 525-253
  Prekršajni sud u Zrenjaninu, e-mail preksudzr_upr@mts.rs
  Matični broj: 08896135 PIB: 106400062

  Predsednik suda
  Ružica Tripić

 • Prekršajni sud u Zrenjaninu, Odeljenje suda u Novom Bečeju

  Prekršajni sud u Zrenjaninu

  Odeljenje suda u Novom Bečeju

  Prekršajni sud u Zrenjaninu, Odeljenje suda u Novom Bečeju, adresa 23272 Novi Bečej, Žarka Zrenjanina 5
  Prekršajni sud u Zrenjaninu, Odeljenje suda u Novom Bečeju, telefon 023 771-015
  Prekršajni sud u Zrenjaninu, Odeljenje suda u Novom Bečeju, faks 023 771-015
  Prekršajni sud u Zrenjaninu, Odeljenje suda u Novom Bečeju, e-mail novibecej@zr.pk.sud.rs

 • Prekršajni sud u Zrenjaninu, Odeljenje suda u Sečnju

  Prekršajni sud u Zrenjaninu

  Odeljenje suda u Sečnju

  Prekršajni sud u Zrenjaninu, Odeljenje suda u Sečnju, adresa 23240 Sečanj, Vožda Karađorđa 69
  Prekršajni sud u Zrenjaninu, Odeljenje suda u Sečnju, telefon 023 3842-140
  Prekršajni sud u Zrenjaninu, Odeljenje suda u Sečnju, faks 023 3841-047
  Prekršajni sud u Zrenjaninu, Odeljenje suda u Sečnju, e-mail secanj@zr.pk.sud.rs

 • Prekršajni sud u Zrenjaninu, Odeljenje suda u Žitištu

  Prekršajni sud u Zrenjaninu

  Odeljenje suda u Žitištu

  Prekršajni sud u Zrenjaninu, Odeljenje suda u Žitištu, adresa 23210 Žitište, Cara Dušana 15
  Prekršajni sud u Zrenjaninu, Odeljenje suda u Žitištu, telefon 023 821-112
  Prekršajni sud u Zrenjaninu, Odeljenje suda u Žitištu, faks 023 821-112
  Prekršajni sud u Zrenjaninu, Odeljenje suda u Žitištu, e-mail zitiste@zr.pk.sud.rs

Korona virus

Isključi nasilje

Elektronska evidencija stalnih sudskih prevodilaca i tumača