• Прекршајни суд у Зрењанину

  Прекршајни суд у Зрењанину

  Прекршајни суд у Зрењанину, адреса 23101 Зрењанин, Житни трг б.б.
  Прекршајни суд у Зрењанину, телефон 023 525-253
  Прекршајни суд у Зрењанину, факс 023 525-253
  Прекршајни суд у Зрењанину, e-mail preksudzr_upr@mts.rs
  Матични број: 08896135 ПИБ: 106400062

  Председник суда
  Ружица Трипић

 • Прекршајни суд у Зрењанину, Одељење суда у Житишту

  Прекршајни суд у Зрењанину

  Одељење суда у Житишту

  Прекршајни суд у Зрењанину, Одељење суда у Житишту, адреса 23210 Житиште, Цара Душана 15
  Прекршајни суд у Зрењанину, Одељење суда у Житишту, телефон 023 821-112
  Прекршајни суд у Зрењанину, Одељење суда у Житишту, факс 023 821-112
  Прекршајни суд у Зрењанину, Одељење суда у Житишту, e-mail zitiste@zr.pk.sud.rs • Прекршајни суд у Зрењанину, Одељење суда у Новом Бечеју

  Прекршајни суд у Зрењанину

  Одељење суда у Новом Бечеју

  Прекршајни суд у Зрењанину, Одељење суда у Новом Бечеју, адреса 23272 Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 5
  Прекршајни суд у Зрењанину, Одељење суда у Новом Бечеју, телефон 023 771-015
  Прекршајни суд у Зрењанину, Одељење суда у Новом Бечеју, факс 023 771-015
  Прекршајни суд у Зрењанину, Одељење суда у Новом Бечеју, e-mail novibecej@zr.pk.sud.rs

 • Прекршајни суд у Зрењанину, Одељење суда у Сечњу

  Прекршајни суд у Зрењанину

  Одељење суда у Сечњу

  Прекршајни суд у Зрењанину, Одељење суда у Сечњу, адреса 23240 Сечањ, Вожда Карађорђа 69
  Прекршајни суд у Зрењанину, Одељење суда у Сечњу, телефон 023 3842-140
  Прекршајни суд у Зрењанину, Одељење суда у Сечњу, факс 023 3841-047
  Прекршајни суд у Зрењанину, Одељење суда у Сечњу, e-mail secanj@zr.pk.sud.rs

Корона вирус

Искључи насиље

Електронска евиденција сталних судских преводилаца и тумача