Rad sudske prakse Prekršajnog suda u Zrenjaninu


Za sudiju sudske prakse određen je sudija Boško Majstorović.

Zadatak sudske prakse je da prati i proučava praksu sudova i međunarodnih sudskih organa i o tome obaveštava sudije, sudijske pomoćnike i sudijske pripravnike o pravnim shvatanjima sudova, u smislu odredaba člana 27. stav 2. Sudskog poslovnika.