Sudijski pomoćnici Prekršajnog suda u Zrenjaninu


Sudijski pomoćnik proučava predmete koje mu dodeli sudija i priprema ih za suđenja, obavlja poverene poslove u pripremnom odeljenju, sačinjava zapisnik o sastancima, sednicama veća i odeljenja, priprema stručne izveštaje, analize i obaveštenja po nalogu sudije, uzima izjave stranaka na zapisnik, obrađuje pritužbe građana i obavlja druge poslove utvrđene godišnjim rasporedom poslova i aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sudu.

Sudijski pomoćnici u Prekršajnom sudu u Zrenjaninu su:

1. Bojan Broćeta
2. Stevan Stepančev
3. Vesna Cvjetković

Prekršajni sud u Zrenjaninu, telefon 023 525-253