Kontakti Prekršajnog suda u Zrenjaninu


Prekršajni sud u Zrenjaninu

Prekršajni sud u Zrenjaninu, adresa 23101 Zrenjanin, Žitni trg b.b., Poslovni centar "Mala varoš", III sprat
PAK 352320


Matični broj: 08896135
Poreski identifikacioni broj (PIB): 106400062

Uprava

Prekršajni sud u Zrenjaninu, telefon 023 525-253, 023 548-452, 023 543-259, 023 525-249
Prekršajni sud u Zrenjaninu, faks 023 525-253, 023 548-452, 023 543-259, 023 525-249
Prekršajni sud u Zrenjaninu, e-mail preksudzr_upr@mts.rs

Predsednik suda

Prekršajni sud u Zrenjaninu, telefon 023 525-253
Prekršajni sud u Zrenjaninu, faks 023 525-253
Prekršajni sud u Zrenjaninu, e-mail preksudzr_pr@mts.rs

IT sektor

Prekršajni sud u Zrenjaninu, telefon 023 525-253
Prekršajni sud u Zrenjaninu, faks 023 525-253
Prekršajni sud u Zrenjaninu, e-mail ikt@zr.pk.sud.rs

Računovodstvo

Prekršajni sud u Zrenjaninu, telefon 023 525-253
Prekršajni sud u Zrenjaninu, faks 023 525-253
Prekršajni sud u Zrenjaninu, e-mail preksudzr_rac@mts.rs

Odeljenje suda u Novom Bečeju

Prekršajni sud u Zrenjaninu, Odeljenje suda u Novom Bečeju, adresa 23272 Novi Bečej, Žarka Zrenjanina 5
PAK 265004


Prekršajni sud u Zrenjaninu, Odeljenje suda u Novom Bečeju, telefon 023 771-015
Prekršajni sud u Zrenjaninu, Odeljenje suda u Novom Bečeju, faks 023 771-015
Prekršajni sud u Zrenjaninu, Odeljenje suda u Novom Bečeju, e-mail novibecej@zr.pk.sud.rs

Odeljenje suda u Sečnju

Prekršajni sud u Zrenjaninu, Odeljenje suda u Sečnju, adresa 23240 Sečanj, Vožda Karađorđa 69
PAK 386301


Prekršajni sud u Zrenjaninu, Odeljenje suda u Sečnju, telefon 023 3842-140
Prekršajni sud u Zrenjaninu, Odeljenje suda u Sečnju, faks 023 3841-047
Prekršajni sud u Zrenjaninu, Odeljenje suda u Sečnju, e-mail secanj@zr.pk.sud.rs

Odeljenje suda u Žitištu

Prekršajni sud u Zrenjaninu, Odeljenje suda u Žitištu, adresa 23210 Žitište, Cara Dušana 15
PAK 361101


Prekršajni sud u Zrenjaninu, Odeljenje suda u Žitištu, telefon 023 821-112
Prekršajni sud u Zrenjaninu, Odeljenje suda u Žitištu, faks 023 821-112
Prekršajni sud u Zrenjaninu, Odeljenje suda u Žitištu, e-mail zitiste@zr.pk.sud.rs