Saopštenja za javnost Prekršajnog suda u Zrenjaninu


Praćenje toka predmeta

01.09.2016. godine

Od 01.09.2016.godine građanima Srbije dostupna je internet aplikacija koja im omogućava da u svakom trenutku prate tok svog prekršajnog predmeta, bilo u prvostepenom postupku, bilo pred Prekršajnim apelacionim sudom. Ministarstvo pravde je u saradnji sa Projektom za reformu pravosuđa i odgovornu vlast kreiralo tehničke uslove za funkcionisanje ovog portala čime je zaokruženo postojeće praćenje toka predmeta na Portalu sudova Srbije. Ovim je postignut novi stepen transparentnosti srpskog pravosuđa i unapređena javnost rada sudova.

Tok predmeta prekršajnih sudova:

https://tpps.sipres.sud.rs/?lang=lat