Počela primena SIPRES aplikacije u Prekršajnom sudu u Zrenjaninu


01.01.2016. godine, Zrenjanin

Dana 01.01.2016. godine, počeo je sa primenom Sistem za elektronsko vođenje predmeta u prekršajnim sudovima (SIPRES).
Automatizacija procedura će poboljšati upravljanje predmetima, vođenje evidencije, postupak izvršenja sankcija, efikasnost rada u sudu, kao i transparentnost stanja predmeta.