Registar neplaćenih novčanih kazni dostupan je svim građanima


28.01.2016. godine, Zrenjanin

Ministarstvo pravde u saradnji sa Prekršajnim apelacionim sudom i projektom za reformu pravosuđa i odgovrnu vlast (JRGA projekat) obezbedilo je rad portala građana za Registar neplaćenih novčanih kazni i drugih novčanih iznosa.
Portal, koji se nalazi na internet stranici https://rnk.sipres.sud.rs omogućava građanima da izvrše uvid u neplaćene novčane kazne unosom svojih ličnih podataka (ime, prezime i JMBG ili naziv i MB pravnog lica).