Stupanje novih sudija na funkciju


02.03.2016. godine, Zrenjanin

Odlukom predsednika Narodne skupštine Republike Srbije o izboru sudija koje se prvi put biraju na sudijsku funkciju, br. 11 od dana 12.02.2016.godine, objavljene u "Sl.glasniku RS" br.12 od 12.02.2016. godine, a na predlog Visokog saveta sudstva, Marija Marković i Sofija Stojanović izabrane su za sudije Prekršajnog suda u Zrenjaninu.Izabrane sudije Marija Marković i Sofija Stojanović, stupile su na funkciju na Svečanoj sednici svih sudija Prekršajnog suda u Zrenjaninu održanoj dana 01.03.2016.godine.