Javne nabavke Prekršajnog suda u Zrenjaninu, 2018. godina


Plan javnih nabavki za 2018. godinu *

Preuzmite dokument


Naziv javne nabavke Dokumentacija Rokovi Status
JNMV - isporuka električne energije Poziv za podnošenje ponuda *

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora *
15.03.2018 aktivna
* ćirilica