Stupanje novih sudija na sudijsku funkciju u Prekršajnom sudu u Zrenjaninu


06.03.2019. godine, Zrenjanin

Odlukom Narodne skupštine Republike Srbije o izboru sudija koje se prvi put biraju na sudijsku funkciju, br.3 od dana 14.02.2019. godine, objavljene u "Službenom glasniku RS" br.10 od dana 15.02.2019. godine, a na predlog Visokog saveta sudstva, Mirjana Salatić i Svetlana Marković izabrane su za sudije Prekršajnog suda u Zrenjaninu.
Izabrane sudije, Mirjana Salatić i Svetlana Marković, stupile su na sudijsku funkciju na Svečanoj sednici svih sudija Prekršajnog suda u Zrenjaninu koja je održana dana 06.03.2019. godine.