Informatori o radu Prekršajnog suda u Zrenjaninu


Osnovni podaci o Prekršajnom sudu u Zrenjaninu i Informatoru o radu

Naziv državnog organa: Prekršajni sud u Zrenjaninu
Adresa Prekršajnog suda u Zrenjaninu Žitni trg b.b., 23101 Zrenjanin
PAK 352320
Matični broj: 08896135
PIB: 106400062
Telefon Prekršajnog suda u Zrenjaninu 023 525-253
e-mail Prekršajnog suda u Zrenjaninu preksudzr_upr@mts.rs

Informator o radu Prekršajnog suda u Zrenjaninu, ažuriran 24.02.2020. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Zrenjaninu, ažuriran 30.04.2019. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Zrenjaninu, ažuriran 21.03.2018. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Zrenjaninu, ažuriran 31.01.2017. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Zrenjaninu, ažuriran 01.10.2015. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Zrenjaninu, ažuriran 15.12.2014. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Zrenjaninu, ažuriran 13.01.2014. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Zrenjaninu, ažuriran 05.06.2012. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Zrenjaninu, ažuriran 10.01.2011. godine Ms Word Pdf