Огласна табла Прекршајног суда у Зрењанину


14.10.2021. године

Списак кандидата међу којима се спроводи јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - судијски помоћник

Списак кандидата међу којима се спроводи јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - уписничар

Списак кандидата међу којима се спроводи јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - записничар

29.09.2021. године

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места - судијски помоћник, записничар и уписничар

Образац пријаве на конкурс - судијски помоћник

Образац пријаве на конкурс - записничар

Образац пријаве на конкурс - уписничар

Питања за тестирање општих функционалних компетенција - организација и рад државних органа Републике Србије

Питања за тестирање општих функционалних компетенција - дигитална писменост

Питања за тестирање општих функционалних компетенција - пословна комуникација

28.11.2019. године

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак

22.11.2019. године

Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности

18.11.2019. године

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

Образац пријаве на конкурс - референт за финансијско пословање

Изјава