Судије Прекршајног суда у Зрењанину


Распоред судија у седишту


1. Ружица Трипић, председник суда
2. Златинка Смиљић, заменик председника суда
3. Бошко Мајсторовић
4. Едита Ракић, извршни судија
5. Зоран Михајловић
6. Мирјана Салатић
7. Светлана Марковић

Распоред судија у одељењима


Одељење у Житишту

Едита Ракић

Одељење у Новом Бечеју

8. Марија Марковић

Одељење у Сечњу

Златинка Смиљић