Судије Прекршајног суда у Зрењанину


Распоред судија у седишту


1. Мирјана Истрат, председник суда
2. Ружица Трипић, заменик председника суда
3. Синиша Бјелица, извршни судија
4. Бошко Мајсторовић
5. Гордана Дмитровић
6. Драгана Гардиновачки
7. Едита Ракић
8. Љубисав Милошев
9. Марија Марковић

Распоред судија у одељењима


Одељење у Житишту

10. Софија Стојановић

Одељење у Новом Бечеју

11. Зоран Михајловић
12. Ружица Сударски

Одељење у Сечњу

13. Златинка Смиљић