Судије Прекршајног суда у Зрењанину


Распоред судија у седишту


1. Мирјана Истрат, председник суда
2. Ружица Трипић, заменик председника суда
3. Бошко Мајсторовић
4. Гордана Дмитровић
5. Драгана Гардиновачки
6. Едита Ракић
7. Зоран Михајловић
8. Светлана Марковић

Распоред судија у одељењима


Одељење у Житишту

9. Софија Стојановић

Одељење у Новом Бечеју

10. Марија Марковић
11. Мирјана Салатић

Одељење у Сечњу

12. Златинка Смиљић