Контакти Прекршајног суда у Зрењанину


Прекршајни суд у Зрењанину

Прекршајни суд у Зрењанину, адреса 23101 Зрењанин, Житни трг б.б., Пословни центар "Мала варош", III спрат
ПАК 352320


Матични број: 08896135
Порески идентификациони број (ПИБ): 106400062

Управа

Прекршајни суд у Зрењанину, телефон 023 525-253, 023 548-452, 023 543-259, 023 525-249
Прекршајни суд у Зрењанину, факс 023 525-253, 023 548-452, 023 543-259, 023 525-249
Прекршајни суд у Зрењанину, e-mail preksudzr_upr@mts.rs

ИТ сектор

Прекршајни суд у Зрењанину, телефон 023 525-253
Прекршајни суд у Зрењанину, факс 023 525-253
Прекршајни суд у Зрењанину, e-mail ikt@zr.pk.sud.rs

Одељење суда у Житишту

Прекршајни суд у Зрењанину, Одељење суда у Житишту, адреса 23210 Житиште, Цара Душана 15
ПАК 361101


Прекршајни суд у Зрењанину, Одељење суда у Житишту, телефон 023 821-112
Прекршајни суд у Зрењанину, Одељење суда у Житишту, факс 023 821-112
Прекршајни суд у Зрењанину, Одељење суда у Житишту, e-mail zitiste@zr.pk.sud.rs

Одељење суда у Новом Бечеју

Прекршајни суд у Зрењанину, Одељење суда у Новом Бечеју, адреса 23272 Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 5
ПАК 365004


Прекршајни суд у Зрењанину, Одељење суда у Новом Бечеју, телефон 023 771-015
Прекршајни суд у Зрењанину, Одељење суда у Новом Бечеју, факс 023 771-015
Прекршајни суд у Зрењанину, Одељење суда у Новом Бечеју, e-mail novibecej@zr.pk.sud.rs

Одељење суда у Сечњу

Прекршајни суд у Зрењанину, Одељење суда у Сечњу, адреса 23240 Сечањ, Вожда Карађорђа 69
ПАК 367102


Прекршајни суд у Зрењанину, Одељење суда у Сечњу, телефон 023 3842-140
Прекршајни суд у Зрењанину, Одељење суда у Сечњу, факс 023 3841-047
Прекршајни суд у Зрењанину, Одељење суда у Сечњу, e-mail secanj@zr.pk.sud.rs