Архива вести Прекршајног суда у Зрењанину


10.01.2023. године, Зрењанин

Ступање на функцију председника суда судије Ружице Трипић у Прекршајном суду у Зрењанину...

23.07.2021. године, Зрењанин

Ступање на функцију в.ф. председника суда судије Ружице Трипић у Прекршајном суду у Зрењанину...

08.05.2020. године, Зрењанин

Правила понашања запослених и странака у Прекршајном суду у Зрењанину..

17.03.2020. године, Зрењанин

Упутство за спровођење препоруке Министарства правде за рад суда..

06.03.2019. године, Зрењанин

Ступање нових судија на судијску функцију у Прекршајном суду у Зрењанину...

08.06.2018. године, Зрењанин

Амбасадор САД, господин Кајл Скат, посетио Прекршајни суд у Зрењанину...

06.06.2018. године, Зрењанин

Расписан конкурс за попуњавање извршилачког радног места записничар...

01.09.2016. године, Зрењанин

Праћење тока предмета прекршајних судова...

11.04.2016. године, Зрењанин

Почела наплата судских такси путем судских таксених марака...

02.03.2016. године, Зрењанин

Ступање нових судија на функцију...

28.01.2016. године, Зрењанин

Регистар неплаћених новчаних казни доступан је свим грађанима...

01.01.2016. године, Зрењанин

Почела примена СИПРЕС апликације у Прекршајном суду у Зрењанину...

03.03.2015. године, Зрењанин

Потписани уговори за алтернативно извршавање санкција...

25.11.2014. године, Зрењанин

Судије Прекршајног суда у Зрењанину на семинарима...

09.09.2014. године, Зрењанин

Одржан састанак судија Прекршајног суда у Зрењанину са представницима ПУ Зрењанин...

08.09.2014. године, Зрењанин

Одржан састанак са представницима "Поште Србије" РЈ поштанског саобраћаја Зрењанин...

02.07.2014. године, Зрењанин

Закључен Споразум о сарадњи...

25.06.2014. године, Зрењанин

Закључен Протокол о сарадњи...

23.05.2014. године, Београд

Изабран председник Прекршајног суда у Зрењанину...

16.05.2014. године, Зрењанин

Организована манифестација "Дан отворених врата суда"...

28.01.2014. године, Зрењанин

Отворена Канцеларија за алтернативно извршење кривичних санкција...