Рад судске праксе Прекршајног суда у Зрењанину


За судију судске праксе одређенa је судија Мирјана Салатић.

Задатак судске праксе је да прати и проучава праксу судова и међународних судских органа и о томе обавештава судије, судијске помоћнике и судијске приправнике о правним схватањима судова, у смислу одредаба члана 27. став 2. Судског пословника.