Саопштења за јавност Прекршајног суда у Зрењанину


Праћење тока предмета

01.09.2016. године

Од 01.09.2016.године грађанима Србије доступна је интернет апликација која им омогућава да у сваком тренутку прате ток свог прекршајног предмета, било у првостепеном поступку, било пред Прекршајним апелационим судом. Министарство правде је у сарадњи са Пројектом за реформу правосуђа и одговорну власт креирало техничке услове за функционисање овог портала чиме је заокружено постојеће праћење тока предмета на Порталу судова Србије. Овим је постигнут нови степен транспарентности српског правосуђа и унапређена јавност рада судова.

Ток предмета прекршајних судова:

https://tpps.sipres.sud.rs/?lang=cyrl