Одељења Прекршајног суда у Зрењанину


Одељење суда у Житишту


Прекршајни суд у Зрењанину, Одељење суда у Житишту, адреса Цара Душана 15, 23210 Житиште
Прекршајни суд у Зрењанину, Одељење суда у Житишту, телефон 023 821-112
Прекршајни суд у Зрењанину, Одељење суда у Житишту, факс 023 821-112
Прекршајни суд у Зрењанину, Одељење суда у Житишту, e-mail zitiste@zr.pk.sud.rs


Одељење суда у Новом Бечеју


Прекршајни суд у Зрењанину, Одељење суда у Новом Бечеју, адреса Жарка Зрењанина 5, 23272 Нови Бечеј
Прекршајни суд у Зрењанину, Одељење суда у Новом Бечеју, телефон 023 771-015
Прекршајни суд у Зрењанину, Одељење суда у Новом Бечеју, факс 023 771-015
Прекршајни суд у Зрењанину, Одељење суда у Новом Бечеју, e-mail novibecej@zr.pk.sud.rs


Одељење суда у Сечњу


Прекршајни суд у Зрењанину, Одељење суда у Сечњу, адреса Вожда Карађорђа 69, 23240 Сечањ
Прекршајни суд у Зрењанину, Одељење суда у Сечњу, телефон 023 3842-140
Прекршајни суд у Зрењанину, Одељење суда у Сечњу, факс 023 3841-047
Прекршајни суд у Зрењанину, Одељење суда у Сечњу, e-mail secanj@zr.pk.sud.rs