Закључен Споразум о сарадњи


02.07.2014. године, Зрењанин

Дана 02.07.2014. године закључен је Споразум о сарадњи институција у спровођењу заштите жртава насиља у породици на подручју града Зрењанина.