Правилници и акти Прекршајног суда у Зрењанину


Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Зрењанину за 2017. годину, 30.11.2016. године Pdf
Измене и допуне Годишњег распосреда послова Прекршајног суда у Зрењанину, 04.03.2016. године Ms Word Pdf
Програм за решавање старих предмета у Прекршајном суду у Зрењанину за 2016. годину Ms Word Pdf
Измене и допуне Годишњег распосреда послова Прекршајног суда у Зрењанину, 21.01.2016. године Ms Word Pdf
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке Прекршајног суда у Зрењанину, 17.12.2015. године Ms Word Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Зрењанину за 2016. годину, 26.11.2015. године Ms Word Pdf
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања, 20.10.2015. године Ms Word Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Зрењанину за 2015. годину, 26.11.2014. године Ms Word Pdf