Одржан састанак са представницима "Поште Србије" РЈ поштанског саобраћаја Зрењанин


08.09.2014. године, Зрењанин

Дана 08.09.2014. године је одржан састанак са представницима "Поште Србије" РЈ поштанског саобраћаја Зрењанин на коме су информисани о новом начину достављања писмена по Закону о прекршајима. Договорен је начин поступања достављача. Уручење писмена по новом Закону почело је да се примењује у другој половини септембра 2014 године.