Одржан састанак судија Прекршајног суда у Зрењанину са представницима ПУ Зрењанин


09.09.2014. године, Зрењанин

Дана 09.09.2014. годинеје је одржан састанак са представницима ПУ Зрењанин коме су присуствовали начелник саобраћајне полиције, начелник одељења полиције и помоћник командира СПИ Зрењанин. Договорена је сарадња везана за примену новог Закона о прекршајима, у области извршења наредби као и споразума о признању кривице. Одређена су контакт лица везано за списак полицајаца СПИ Зрењанин који приступају рочиштима, као и поступања у издатим наредбама за довођење окривљеног. Од стране надлежних СПИ Зрењанин дата је информација која се односи на споразум о признању кривице.