Регистар неплаћених новчаних казни доступан је свим грађанима


28.01.2016. године, Зрењанин

Министарство правде у сарадњи са Прекршајним апелационим судом и пројектом за реформу правосуђа и одговрну власт (ЈРГА пројекат) обезбедило је рад портала грађана за Регистар неплаћених новчаних казни и других новчаних износа.
Портал, који се налази на интернет страници https://rnk.sipres.sud.rs омогућава грађанима да изврше увид у неплаћене новчане казне уносом својих личних података (име, презиме и ЈМБГ или назив и МБ правног лица).