Ступање нових судија на функцију


02.03.2016. године, Зрењанин

Одлуком председника Народне скупштине Републике Србије о избору судија које се први пут бирају на судијску функцију, бр. 11 од дана 12.02.2016.године, објављене у "Сл.гласнику РС" бр.12 од 12.02.2016. године, а на предлог Високог савета судства, Марија Марковић и Софија Стојановић изабране су за судије Прекршајног суда у Зрењанину.Изабране судије Марија Марковић и Софија Стојановић, ступиле су на функцију на Свечаној седници свих судија Прекршајног суда у Зрењанину одржаној дана 01.03.2016.године.