Ступање нових судија на судијску функцију у Прекршајном суду у Зрењанину


06.03.2019. године, Зрењанин

Одлуком Народне скупштине Републике Србије о избору судија које се први пут бирају на судијску функцију, бр.3 од дана 14.02.2019. године, објављене у "Службеном гласнику РС" бр.10 од дана 15.02.2019. године, а на предлог Високог савета судства, Мирјана Салатић и Светлана Марковић изабране су за судије Прекршајног суда у Зрењанину.
Изабране судије, Мирјана Салатић и Светлана Марковић, ступиле су на судијску функцију на Свечаној седници свих судија Прекршајног суда у Зрењанину која је одржана дана 06.03.2019. године.