Ступање на функцију председника суда судије Ружице Трипић у Прекршајном суду у Зрењанину


10.01.2023. године, Зрењанин

На предлог Високог савета судства, Народна Скупштина Републике Србије је на Четвртој седници Другог редовног заседања у 2022.години, одржаној дана 26.12.2022.године, донела Одлуку о избору судије Ружице Трипић за председника Прекршајног суда у Зрењанину.
Судија Ружица Трипић је ступила на функцију председника суда на свечаној седници свих судија Прекршајног суда у Зрењанину одржаној дана 10.01.2023.године.