Ступање на функцију в.ф. председника суда судије Ружице Трипић у Прекршајном суду у Зрењанину


23.07.2021. године, Зрењанин

Мирјани Истрат, председнику Прекршајног суда у Зрењанину престала је функција председника суда дана 22.07.2021.године, на лични захтев због навршавања радног века. Одлуком председника Прекршајног апелационог суда Су I-2 457 од дана 19.07.2021. године за вршиоца функције председника Прекршајног суда у Зрењанину суда постављена је судија Ружица Трипић.
Судија Ружица Трипић ступила је на функцију в.ф. председника суда на свечаној седници свих судија Прекршајног суда у Зрењанину одржаној дана 23.07.2021. године.