Информатори о раду Прекршајног суда у Зрењанину


Основни подаци о Прекршајном суду у Зрењанину и Информатору о раду

Назив државног органа: Прекршајни суд у Зрењанину
Адреса Прекршајног суда у Зрењанину Житни трг б.б., 23101 Зрењанин
ПАК 352320
Матични број: 08896135
ПИБ: 106400062
Телефон Прекршајног суда у Зрењанину 023 525-253
e-mail Прекршајног суда у Зрењанину preksudzr_upr@mts.rs

Информатор о раду Прекршајног суда у Зрењанину, ажуриран 28.02.2022. године Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Зрењанину, ажуриран 05.01.2022. године Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Зрењанину, ажуриран 28.07.2021. године Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Зрењанину, ажуриран 31.01.2021. године Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Зрењанину, ажуриран 24.02.2020. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Зрењанину, ажуриран 30.04.2019. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Зрењанину, ажуриран 21.03.2018. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Зрењанину, ажуриран 31.01.2017. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Зрењанину, ажуриран 01.10.2015. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Зрењанину, ажуриран 15.12.2014. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Зрењанину, ажуриран 13.01.2014. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Зрењанину, ажуриран 05.06.2012. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Зрењанину, ажуриран 10.01.2011. године Ms Word Pdf